3 việc Người lao động cần làm khi đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Trong quá trình hưởng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động thường sẽ thường hay làm một số công việc như tra cứu số sổ bhxh, tra cứu quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, tra cứu bảo hiểm thất nghiệp.v.v… Vậy ngoài ra, để đảm bảo quyền lợi của bản thân trong suốt quá trình hưởng bảo hiểm thất nghiệp; người lao động cần làm những công việc nào?
Bài viết sau đây sẽ chỉ ra 3 việc cần khi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà người lao động cần lưu ý làm để không ảnh hưởng đến quyền lợi của bản thân.

1. Kiểm tra thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp 

Theo nghị định 28/2015/NĐ-CP, thời gian người lao động được hưởng bảo hiểm thất nghiệp được tính như sau:

– Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

Như vậy khi đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động cần kiểm tra mình sẽ được hưởng trợ cấp trong khoảng thời gian là bao lâu để có hoạch định kế hoạch tài chính và tìm việc trong thời gian gần để tránh ảnh hưởng đến cuộc sống.
Để kiểm tra thời gian mình sẽ được hưởng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động có thể tìm hiểu qua quá trình tra cứu bảo hiểm thất nghiệp của bản thân.

2. Tránh từ chối việc làm do trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp giới thiệu mà không có lý do chính đáng

Theo quy định tại Nghị định 28/2015/NĐ-CP, Nghị định 61/2020/NĐ-CP, một trong các trường hợp  người lao động đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp là: 

Sau 02 lần NLĐ từ chối việc làm do trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp giới thiệu mà không có lý do chính đáng; NLĐ đang hưởng trợ cấp thất nghiệp từ chối việc làm thuộc một trong các trường hợp sau, được xác định là không có lý do chính đáng:

+ NLĐ được trung tâm dịch vụ việc làm giới thiệu việc làm phù hợp với ngành, nghề, trình độ được đào tạo hoặc công việc người lao động đã từng làm được ghi trong phiếu tư vấn, giới thiệu việc làm nhưng không đến tham gia dự tuyển lao động;

+ NLĐ đã tham gia dự tuyển lao động theo giới thiệu của trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp và được người sử dụng lao động tuyển dụng nhưng không nhận việc làm đã trúng tuyển, trừ trường hợp việc làm đó không đúng như thông báo tuyển lao động của người sử dụng lao động

Như vậy khi đang hưởng bảo hiểm thất, người lao động cần tránh từ chối việc làm do trung trâm giới thiệu việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà không có lý do và càng không được đến 2 lần. Vì như vậy người lao động sẽ bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

3. Thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng

Đây là nghĩa vụ mà người lao động phải thực hiện để nhận được tiền trợ cấp trong những tháng tiếp theo.

Những vấn đề xoay quanh phí tách sổ đỏ

p3>Điều kiện mua bán đất với người nước ngoài là gì?

Cụ thể, theo Điều 52 Luật Việc làm 2013, trong thời gian hưởng trợ cấp, hàng tháng, người lao động phải trực tiếp thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp về việc tìm kiếm việc làm, trừ các trường hợp:

– Người lao động ốm đau, thai sản, tai nạn có giấy xác nhận của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền;

– Trường hợp bất khả kháng.

Trong thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp, Nếu 03 tháng liên tục không thực hiện thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm với trung tâm dịch vụ việc làm thì người lao động sẽ bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Trên đây là 3 việc người lao động cần làm khi đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Để tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của bản thân, người lao động cần chú ý thực hiện đầy đủ 3 việc trên

 

Bài viết mới

Bài viết liên quan

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here