DN mới thành lập khai thuế giá trị gia tăng thế nào?

Hiện nay, số lượng doanh nghiệp mới thành lập ngày càng nhiều do nhu cầu mở rộng nền kinh tế tăng cao. Tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng nắm rõ những công việc cần làm sau khi thành lập. DN mới cần đăng ký hóa đơn điện tử để sử dụng hay vẫn tiếp tục áp dụng hóa đơn giấy? Thuế giá trị gia tăng được khai và nộp như thế nào? Cách lựa chọn chế độ kế toán và phương pháp trích khấu hao tài sản cố định là gì? Bài viết này sẽ giúp giải đáp thắc mắc về việc khai thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp mới thành lập.

1. Kỳ kê khai thuế giá trị gia tăng

Căn cứ dựa theo Điều 15 Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 thì: Trường hợp doanh nghiệp mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh thì việc khai thuế GTGT được thực hiện theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý.

Theo đó, doanh nghiệp mới thành lập sẽ nộp Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo kỳ kê khai quý ứng với tháng doanh nghiệp được thành lập.

2. Phương pháp kê khai thuế giá trị gia tăng

Những doanh nghiệp mới thành lập thì kê khai theo phương pháp trực tiếp. Muốn kê khai theo phương pháp khấu trừ thì phải đăng ký.

– Nếu DN kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp: Gửi Tờ khai thuế GTGT mẫu số 03/GTGT, 04/GTGT đến Cơ quan Thuế tại kỳ tính thuế đầu tiên kể từ khi doanh nghiệp được thành lập.

– Còn nếu DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: Gửi Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT, 02/GTGT đến Cơ quan Thuế tại kỳ tính thuế đầu tiên kể từ khi doanh nghiệp được thành lập.

thuế GTGT

3. Kê khai thuế thu nhập cá nhân

– Kỳ kê khai thuế thu nhập cá nhân: DN thực hiện kê khai theo tháng hoặc theo quý.

– Nếu doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý thì khai thuế thu nhập cá nhân cũng theo quý.

– Trong quý phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cho nhân viên thì phải khai thuế thu nhập cá nhân.

– Trong quý không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của bất kỳ nhân viên nào thì không phải khai thuế thu nhập cá nhân.

4. Thuế thu nhập doanh nghiệp

– Hàng quý, căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh: Doanh nghiệp thực hiện tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý.

Lưu ý: Hiện nay, doanh nghiệp không phải thực hiện nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính.

– Về thời hạn nộp hồ sơ: Chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo.

Về việc lựa chọn hóa đơn cho doanh nghiệp mới thành lập

Căn cứ: Khoản 2 Điều 3 Thông tư 39/2014/TT-BTC (sửa đổi bởi khoản 1 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC)

1. Hóa đơn GTGT: Nếu doanh nghiệp khai, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì sử dụng hóa đơn GTGT trong các hoạt động: Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa; Hoạt động vận tải quốc tế; Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu.

2. Hóa đơn bán hàng

– Nếu doanh nghiệp khai, tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp khi bán hàng hóa, dịch vụ trong nội địa, xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu thì sử dụng hóa đơn bán hàng.

– Doanh nghiệp lên Chi cục Thuế quản lý trực tiếp để làm thủ tục mua hóa đơn.

Lưu ý: Sau khi làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn (với hóa đơn GTGT) hoặc mua hóa đơn bán hàng của Chi cục Thuế thì doanh nghiệp phải làm Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Xem thêm:

Những điều thú vị về dòng đồng hồ Casio nam dây da Beside

Thiết kế nội thất chung cư 60m2 như thế nào cho đẹp?

Bài viết mới

Bài viết liên quan

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here