Tình hình khiếu nại, tố cáo và công tác giải quyết khiếu nại

Năm 2018, tình hình khiếu nại, tố cáo diễn biến phức tạp với số lượng đơn khiếu nại, tố cáo có xu hướng tăng, chủ yếu ở lĩnh vực đất đai và hành chính. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của Nhà nước ta có nhiều chuyển biến tích cực nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn.

Thực trạng về khiếu nại, tố cáo

So với các năm trước tình hình khiếu nại, tố cáo diễn ra khá phức tạp ở nhiều địa phương. Số lượng người đến khiếu nại, tố cáo ngày càng tăng. Năm 2018, số lượng đơn thu khiếu nại, tố cáo cũng như số lượng vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước tăng so với năm 2017.

Năm 2018, tổng số đơn khiếu nại và tố cáo đã tăng hơn 11 % với tổng số vụ việc tăng hơn 4 %. Điều đáng chú ý là đa số các đơn khiếu nại và tố cáo nằm ở lĩnh vực đất đai và lĩnh vực hành chính. Đặc biệt là các khiếu nại nhờ tư vấn tranh chấp thừa kế, đất đai được giải quyết nhiều nhất trong thời gian qua.

Số vụ việc khiếu nại, tố cáo có xu hướng tăng

Tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân trong năm 2018 diễn ra tương đối gay gắt và có nhiều diễn biến phức tạp. Số lượng công dân đến các cơ quan để khiếu nại ngày càng tăng về số đoàn đống người. Có nhiều vụ việc gay gắt, công dân kéo đi đông người và không kiềm chế được.

Nhiều vụ việc các cơ quan hành chính đã giải quyết nhưng phía công dân vẫn không đồng ý, thái độ bất hợp tác, bức xúc đòi khiếu nại tiếp gây nhiều khó khăn trong việc giải quyết khiếu nại. Có nhiều trường hợp trong lúc công dân đang bức xúc thì bị các thế lực xấu lôi kéo, kích động dẫn đến có những hành vi quá khích, gây rối trật tự an ninh…

Một trong những nội dung cơ bản của khiếu nại là tập trung vào vấn đề đất đai và hành chính. Nội dung này vẫn tiếp diễn qua các năm và không có sự thay đổi nhiều. Còn nội dung về tố cáo thì vẫn xoay quanh vấn đề tố cáo cán bộ, công chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để cố ý làm sai trái trong khi thi hành công vụ; bè phái bao che cho nhau, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước hay các tổ chức, cá nhân liên quan… Bên cạnh đó vẫn có nhiều vụ việc khiếu nại về kinh tế, dân sự…

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

Trong thời gian qua, Nhà nước dã quan tâm và luôn có những chủ trương sát sao, lãnh đạo các bộ, ngành địa phương đã có nhiều cố gắng trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và đạt được một số kết quả khả quan. Nhiều vụ việc kéo dài đã được chỉ đạo để giải quyết đúng đắn, bảo đảm được lợi ích hợp pháp của công dân, bảo vệ công lý, lẽ phải.

Sơ đồ các bước giải quyết khiếu nại hành chính

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã góp một phần quan trọng trong công cuộc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, gây dựng được lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Chính trị xã hội ngày càng ổn định, tạo động lực để phát triển kinh tế, ổn định đời sống cho nhân dân.

Tuy nhiên, tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn diễn ra phức tạp và có nhiều vụ việc tồn đọng khó giải quyết. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo ở một số địa phương còn chưa dứt điểm, hình thức chưa linh hoạt, chưa phù hợp với thực tiễn…

Nhà nước cần quan tâm hơn nữa đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân để giảm tình trạng khiếu nại, tố cáo. Đội ngũ cán bộ, công chức cần gương mẫu hoàn thành tốt nhiệm vụ, có tinh thần trách nhiệm và trình độ chuyên môn.

Người dân có thể tìm hiểu các dịch vụ như luật dương gia tư vấn về khiếu nại hành chính để hiểu rõ về khiếu nại và có nững hành động đúng đắn, khiếu nại, tố cáo đúng theo quy định của pháp luật.

 

>> Có thể bạn quan tâm

NHỮNG CÁCH ĐƠN GIẢN ĐỂ TRANG TRÍ PHÒNG KHÁCH

QUY TẮC CHỌN KÍCH THƯỚC THẢM TRẢI SÀN CHO BẠN

Bài viết mới

Bài viết liên quan

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here